Przydatne linki

Przydatne linki

Izba Rzemieślnicza w Poznaniu
al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań
www.irpoznan.com.pl

 

Związek Rzemiosła Polskiego
ul. Miodowa 14, 00-246 Warszawa
www.zrp.pl

 

Polski Inkubator Rzemiosła
al. Jana Pawła II 12, 000124 Warszawa

https://niw.gov.pl/nasze-programy/polski-inkubator-rzemiosla/