Informacje o Cechu

Informacje o Cechu

 

W ramach działalności statutowej zajmujemy się pomocą rzemieślnikom w prowadzeniu ich działalności gospodarczej, sporządzaniem umów z młodocianymi pracownikami, rozliczaniem refundacji za młodocianych pracowników, uzyskiwaniem ulg z tytułu wyszkolenia ucznia, pośredniczeniem w egzaminach zawodowych. Staramy się również udzielać wszelkich informacji, wyjaśnień w zakresie kształcenia młodocianych pracowników.