Opłaty

Opłaty

Wpisowe - 150 zł

Wpisowe dla byłych członków - 150 zł lub wyrównanie zaległych składek

Składka miesięczna - 45 zł

Składka miesięczna dla członków bez uczniów - 15 zł

Spisanie umowy z uczniem - 50 zł

Zaświadczenie o wyszkoleniu - 200 zł

Zaświadczenie o wyszkoleniu do 6 miesięcy  - 100 zł

Przygotowanie dokumentów do refundacji - 20 zł za ucznia do 5 uczniów, 10zł od ucznia powyżej 5 uczniów

Przygotowanie dokumentów do dofinansowania - 70 zł