Opłaty

Opłaty

  • Wpisowe - 150 zł
  • Wpisowe dla byłych członków - 150 zł lub wyrównanie zaległych składek
  • Składka miesięczna - 45 zł
  • Składka miesięczna dla członków bez uczniów - 15 zł
  • Spisanie umowy z uczniem - 50 zł
  • Zaświadczenie o wyszkoleniu - 200 zł
  • Zaświadczenie o wyszkoleniu do 6 miesięcy  - 100 zł
  • Przygotowanie dokumentów do refundacji - 20 zł za ucznia do 5 uczniów, 10zł od ucznia powyżej 5 uczniów
  • Przygotowanie dokumentów do dofinansowania - 70 zł